Is adoptie kindgestuurd?


Misstanden bij adoptie zijn niet nieuw, zoals politici lijken te denken. In de adoptiewereld en bij adoptie-hulpverleners is dit al lang bekend en ikzelf ben regelmatig van mijn stoel gevallen bij wat ik aantrof. Niet alleen zijn talloze dossiers in Nederland zonder pardon vernietigd of deels gewist, ook in landen van herkomst zijn documenten verdwenen of vervalst omdat dat makkelijker was of in het beste geval  ‘in het belang van het kind’ werd geacht. Zo kon het gebeuren dat springlevende ouders in dossiers waren overleden en dat ouders die uit armoede van hun kinderen moesten scheiden, op papier hun kinderen zouden hebben afgestaan. Voor degenen die denken dat zoiets alleen buiten Nederland gebeurt, ik kan u uit die droom helpen.

Goede bedoelingen voor het kind

De weg is geplaveid met goede bedoelingen, maar niet altijd goede bedoelingen voor het kind.
Ik zou niet, zoals Weerwind, durven beweren dat adoptie kindgestuurd is. Sterker nog, naar mijn weten is adoptie voortgekomen uit vraag waaruit aanbod volgt. De goede bedoelingen die er ook waren, waren ook een mooie bezem om straatjes schoon te vegen. En zoals vaak zien we dit alleen als we achterom kijken.

'Goede bedoelingen waren een mooie bezem om straatjes mee schoon te vegen.'

Nieuw adoptiestelsel niet logisch en verstandig

De NOS laat weten dat de kamer het niet logisch en verstandig vindt om een nieuw adoptiestelsel met bijbehorende stichting op te tuigen, maar wil interlandelijke adoptie afbouwen. Zoals professionals al jaren zien schrijden de inzichten voort, maar wel met slingerbewegingen. Het is ook afhankelijk van de groep waartoe je behoort: als aanhanger van de SGP denk je nu eenmaal anders dan als geadopteerde, en ook binnen die beide groepen vindt niet iedereen er hetzelfde van. Maar in de Kamer zit je om er wat van te vinden. Omdat nieuwe schandalen niet uitgesloten worden, iets wat overigens totaal onmogelijk is, moet adoptie de wereld uit. Het wachten is op moties over draagmoederschap en gameetdonatie.

'Alleen als we de historische en sociale context erbij halen kunnen we goede beslissingen nemen. .'

Misstanden niet uit te sluiten

Wat me opvalt aan het bericht is Weerwind, die de motie ontraadt. Weerwind, die ik gezien heb bij de om de start van een nieuw adoptie-initiatief bij te wonen waar de Fiom subsidie voor had gekregen, en die (o.a.) adoptie in zijn portefeuille heeft. De officiële (lees: vindbare) lezing is dat adoptie alleen nog mogelijk moet zijn voor degenen die in het land van herkomst niet opgevangen kunnen worden. In 20 jaar adoptiehulpverlening ben ik nog nooit tegengekomen in dossiers of verklaringen dat kinderen ook wel in eigen land hadden kunnen blijven.

Voor leden van de tweede kamer en voor ministers is adoptie een onderwerp voor zolang ze die functie bekleden. Voor mensen zoals ik heeft adoptie een context, een historie.
Voor geadopteerden is het hun leven.
Alleen als we de historische en sociale context erbij halen kunnen we goede beslissingen nemen. Beslissingen waar nooit iedereen het over eens zal zijn, omdat dat ook niet kan, maar waar we als samenleving de verantwoordelijkheid voor moeten nemen die eerder uit de weg werd gegaan.


Wilma Potze