Draagmoederschap, controversieel of niet?

null

Draagmoederschap is een onderwerp dat al geruime tijd voor discussie zorgt binnen de Nederlandse samenleving. Het is ook een discussie die meebeweegt met het tij van de maatschappij. Zo is de nieuwe wet op het draagmoederschap, al lang in de maak, binnen een paar weken op de lijst van controversiële onderwerpen terecht gekomen en er weer afgehaald.

Verleden, heden en toekomst
Sinds we bij Tara begonnen zijn met het begeleiden van draagmoeders begin deze eeuw is er al veel veranderd in de manier van kijken naar draagmoederschap in de samenleving, in positieve zin. Toch heeft de aankomende wet op draagmoederschap de laatste weken de aandacht getrokken, waarbij de meningen nog steeds verdeeld zijn. Mirjam Sterk wil het doorvoeren van de wet controversieel verklaren en wil vooral kwetsbare vrouwen beschermen. Wensouders, draagmoeders en hun counselors en raadslieden geven aan dat het juist belangrijk is alles goed in de wet te regelen, zoals de zeggenschap over het kind in het eerste levensjaar, en stellen dat dat in het belang van kind en ouders is. Voor de therapeuten van Tara geldt dat wij ook de belangen van het kind in het oog willen houden ook al spreken ze de kinderen niet. We weten maar al te goed wat de thema’s zijn van de kinderen die voortkomen uit donorconceptie en van de geadopteerden, en daardoor ook dat de kinderen van de wensouders van nu de cliënten van de toekomst kunnen zijn. Zoals wensouders dat voor ons iedere dag zijn.

'Het is goed te bedenken dat er ook hechting plaatsvindt als er sprake is van hoogtechnologisch draagmoederschap.'

Identiteit en internationale rechten van het kind
Sterk maakt een geldig punt als ze wijst op het belang van het beschermen van de identiteit van het kind. De overheid heeft op basis van de internationale rechten van het kind de verantwoordelijkheid om het recht op identiteit te waarborgen en te herstellen wanneer dat nodig is. Het woord herstellen wordt hier gebruikt en geeft aan dat de identiteit van het kind dus wordt geschaad als het wordt gescheiden van de geboortemoeder na de geboorte. Daarbij is het goed te bedenken dat er ook hechting plaatsvindt als er sprake is van hoogtechnologisch draagmoederschap. Het is dus zeker waar dat draagmoederschap complexe vragen opwerpt met betrekking tot de identiteit van het kind en het potentiële risico op schade. Bovendien is er bij zowel de draagmoeder als de wensmoeder sprake van verwerkingsprocessen die er niet altijd mogen zijn, of je nu een kwetsbare vrouw bent of niet. De wens botst met het verlies, het is alsof je niet kunt en mag rouwen als je zelf de keuze gemaakt hebt.

'Tegelijkertijd heeft die roze wolk het nadeel dat de nadelen uit het oog verloren worden.'

Belangrijke afwegingen
Een nieuw leven geeft vreugde en dat is wat we merken in de begeleiding van de betrokkenen. Steeds is het weer een voorrecht om daar een beetje van mee te genieten. Tegelijkertijd heeft die roze wolk het nadeel dat de nadelen uit het oog verloren worden. Overigens is dat eigenlijk bij iedere zwangerschap zo, lijkt het.
Aan de andere kant is het belangrijk op te merken dat draagmoederschap in Nederland al bestaat, zelfs zonder de nieuwe wet. Dit betekent dat er al situaties zijn waarbij mensen via draagmoederschap hun kinderwens vervullen. De nieuwe wet kan bedoeld zijn om meer duidelijkheid en regelgeving te bieden over hoe deze situaties moeten worden aangepakt, met het oog op het welzijn van alle betrokkenen, met name het kind.
Dit ethische vraagstuk heeft vele facetten en het is begrijpelijk dat er verschillende standpunten over bestaan. Het is van groot belang dat er een evenwicht wordt gevonden tussen het recht van paren om hun kinderwens te vervullen en de bescherming van de rechten en identiteit van het kind.

Ons hulpaanbod
Als u worstelt met vragen over draagmoederschap of met gerelateerde ethische kwesties, biedt Tara Academy via de website Tara-academy.nl professionele begeleiding aan om u te helpen bij het verkennen van deze complexe kwesties. Het is altijd wijs om te overwegen hoe deze belangrijke levensbeslissingen uw leven en dat van uw toekomstige kind kunnen beïnvloeden, en deskundige begeleiding kan u helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
Het ethische debat over draagmoederschap zal ongetwijfeld voortduren, maar het is belangrijk dat we in onze zoektocht naar antwoorden naar alle aspecten van deze kwestie blijven kijken en openstaan voor verschillende perspectieven en meningen.…


Wilma Potze