Begeleiding bij draagmoederschap: Counseling of Screening?


Voor stellen of individuen die overwegen om hun kinderwens te vervullen via een draagmoeder, is counseling vaak een onderdeel van het proces.
Er bestaat vaak verwarring tussen screening en counseling, en counseling wordt vaak ervaren als screening. Dat is begrijpelijk en ook nu er nieuwe wetgeving in de maak is waarbij counseling verplicht wordt, is de associatie met screening snel gemaakt.
Het is belangrijk om het onderscheid tussen beide concepten te begrijpen en de waarde van counseling bij draagmoederschap te benadrukken.


Twee verschillende aspecten van het proces van draagmoederschap.


Screening en counseling zijn twee verschillende aspecten van het proces van draagmoederschap. Screening heeft als doel om de geschiktheid van zowel de beoogde draagmoeder als de wensouders te beoordelen. Dit omvat medische en psychologische evaluaties, juridische procedures en achtergrondonderzoeken. De screening is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen fysiek, mentaal en emotioneel in staat zijn om het draagmoederschapstraject aan te gaan en dat er geen potentiële risico's zijn die het welzijn van het kind in gevaar kunnen brengen.
Counseling daarentegen richt zich op het bieden van emotionele ondersteuning, begeleiding en educatie aan de betrokkenen bij draagmoederschap. Het gaat om het verkennen van de complexe emoties, verwachtingen en ethische kwesties die gepaard gaan met draagmoederschap.
Een gekwalificeerde counselor helpt de beoogde draagmoeder en wensouders om zich voor te bereiden op de uitdagingen en veranderingen die dit proces met zich meebrengt, en om een gezonde communicatie te ontwikkelen. Counseling biedt een veilige ruimte waarin de betrokkenen hun angsten, zorgen en vragen kunnen bespreken en verwerken.
Bij Tara vinden we het belangrijk dat iedereen dat in vrijheid kan doen en daarom nodigen we de partijen in eerste instantie apart uit voor een gesprek. Waar we in het verleden weleens in een screenende functie hebben gezeten, doen we bij Tara op dit moment alleen counseling.

‘Er bestaat vaak verwarring tussen screening en counseling,
en counseling wordt vaak ervaren als screening.'

De meerwaarde van counseling bij draagmoederschap:

Als Tara zien we uiteraard meerwaarde in het volgen van counseling oa vanwege

1.    De emotionele ondersteuning:
Draagmoederschap is een ingrijpende levenservaring voor alle betrokkenen. Counseling biedt een ondersteunende omgeving waarin de beoogde draagmoeder en wensouders kunnen praten over hun gevoelens, angsten en verwachtingen. Het helpt hen om te gaan met eventuele twijfels, rouwprocessen en aanpassingsproblemen die kunnen optreden.
2.    Het versterken van communicatie en aangeven van grenzen:
Counseling bevordert een open en eerlijke communicatie tussen de beoogde draagmoeder en wensouders. Het helpt hen om verwachtingen uit te spreken, grenzen te stellen en overeenstemming te bereiken over belangrijke kwesties zoals opvoeding en betrokkenheid na de geboorte. Dit draagt bij aan een gezonde en respectvolle relatie. Vaak hebben mensen hierin al geïnvesteerd, en houden draagmoeders en wensouders rekening met elkaars gevoelens. Dat kan maken dat een onafhankelijke counselor de vragen stelt die niet gesteld (kunnen) worden.

In Nederland is er momenteel nieuwe wetgeving in ontwikkeling met betrekking tot draagmoederschap. Deze wet heeft als doel om de rechten en belangen van alle betrokken partijen te waarborgen en de zorgvuldigheid van het proces te vergroten. Een belangrijk aspect van deze wet is de verplichte counseling voor zowel de beoogde draagmoeder als de wensouders.


De verplichte counseling heeft verschillende doelen en voordelen:
1.    Informatieverstrekking:
Counseling biedt gedetailleerde informatie over alle aspecten van draagmoederschap, inclusief de juridische, medische, emotionele en ethische implicaties. Het stelt de betrokkenen in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en een realistisch beeld te vormen van wat hen te wachten staat.
2.    Voorkomen van conflicten en teleurstellingen:
Door middel van counseling kunnen potentiële risico's en conflicten die zich kunnen voordoen tijdens het draagmoederschapstraject worden geïdentificeerd en aangepakt. Het biedt een platform om ethische dilemma's te bespreken, zoals het omgaan met afstand en betrokkenheid na de geboorte, en helpt bij het ontwikkelen van passende oplossingen en afspraken.


Counseling draagt er toe bij dat alle belangen, zeker die van het kind, zo goed mogelijk worden gediend.


Wilma Potze